Kreativ Lek og Dans 3 år

Kurs id : 037
Attic dans
Tirsdag kl.1710 - 1800
Pedagog: Maiken Blom Snersrud

Beskrivelse

Tirsdag kl. 1710 - 1800. Stjernesalen. Pedagog: Maiken Blom Snersrud. Nivå: Åpent.
Dette er en innføring i dans, rytme og kroppskontroll i en leken form. Gjennom forskjellige lek- og dramaoppgaver utvikler vi improvisasjon og selvutfoldelse, og gjennom forskjellige rytmer og bevegelser utvikler vi kroppsbeherskelse og danseglede.

Vår kursplan