Kompaniet (Lukket gruppe)

Kurs id : 053
Attic dans
Onsdag kl.1655 - 1810
Pedagog: Wenche Brun

Beskrivelse

Onsdag kl. 1655-1810. Himmelsalen. Pedagog: Wenche Brun. Nivå: Lukket gruppe.

Kompaniet er en lukket klasse for Kompanidansere fra 17 år og oppover, ta kontakt med Wenche Brun på w.brun@online.no hvis du er interessert i å starte her. Stilen er Contemporary dance.

 

 

 

                               

Vår kursplan