Barneballett 4-5 år

Kurs id : 051
Attic dans
Onsdag kl.1705 - 1755
Pedagog: Henrietta Andersen

Beskrivelse

Onsdag kl. 1705 - 1755. Himmelsalen. Pedagog: Henrietta Andersen. Nivå: Åpent.


Vi øver på de grunnleggende posisjonene i Klassisk Ballett. Gjennom bestemte oppgaver utvikler elevene en kroppsbeherskelse som gir et godt utgangspunkt for rene dansetimer når de blir eldre. De lærer romfølelse, hvordan de skal forholde seg til de andre barna i gruppen, og hvilke regler som gjelder i dansetimen. Det blir tekniske øvelser og kombinasjoner.  Klassen inneholder både danseteknikk, rytme, improvisasjon i leken form og kroppskontroll. Dansen gir selvtillit, samhørighet, fysisk glede og utfoldelse.

Vår kursplan